1ls
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05          
1 8:10- 8:55 historia ML 316 j.polski AJ 319   wf JL S1 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
2 9:05- 9:50 pkm RB 112 techn.lakie TT 116 wf JL S2 wf JL S1 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
3 10:00-10:45 przedsięb. GJ 309 pods. elektr JK 119 zaj.wych JL 221 bhp-s AP 312 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
4 10:55-11:40 pkm RB 221 j.angielski LA 322 fizyka Kp 218 przedsięb. GJ 309 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
5 12:00-12:45 j.polski AJ 319 matematyka BN 220 informatyka RB 211 j.angielski LA 322 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
6 12:55-13:40 matematyka BN 220 e_dla_bezp AW 307 informatyka RB 211 tech.wytw. RB 112 zaj.pr.lakie-1/4 MD @
zaj.pr.lakie-2/4 SY @
zaj.pr.lakie-3/4 GK @
zaj.pr.lakie-4/4 TW @
7 13:50-14:35   chemia Kb 116      
Obowiązuje od: 30 maja 2022 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum