2cg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05   urz.sys.me.1-1/2 SY 116      
1 8:10- 8:55 wf EP Gwf2 urz.sys.me.1-1/2 SY 116
Org. trans-2/2 GS 304
montaż i eks-1/2 An @
napr_eksp-2/2 ME @
Śr.tran.drog-2/2 GS 304 Śr.tran.drog-2/2 GS 304
2 9:05- 9:50 wf EP Gwf2 urz.sys.me.1-1/2 SY 116
geografia-2/2 AW 304
montaż i eks-1/2 An @
napr_eksp-2/2 ME @
wf EP S2 pod.mechatr-1/2 JK 221
Śr.tran.drog-2/2 GS 304
3 10:00-10:45 j.angielski AO 304 urz.sys.me.1-1/2 SY 116
Org. trans-2/2 GS 304
montaż i eks-1/2 An @
napr_eksp-2/2 ME @
pod.mechatr-1/2 JK 304
przepisy-kie-2/2 GT 218
pod.mechatr-1/2 JK 221
Ekspl. środk-2/2 GT 304
4 10:55-11:40 historia ML 304 urz.sys.me.1-1/2 SY 116
bud.poj.sam.-2/2 GS 304
montaż i eks-1/2 An @
napr_eksp-2/2 ME @
j.polski MR 304 przedsięb. GJ 304
5 12:00-12:45 wych.rodz. AP 304 pr.urz.sy.mt-1/2 SY 209
bud.poj.sam.-2/2 GS 304
montaż i eks-1/2 An @
napr_eksp-2/2 ME @
g.z.wych RO 304 j.angielski AO 304
6 12:55-13:40 j.polski MR 304 pr.urz.sy.mt-1/2 SY 209
Ekspl. środk-2/2 GT 304
fizyka-1/2 OL 304
napr_eksp-2/2 ME @
j.polski MR 304 kon.mech-I-1/2 RB 209
Ekspl. środk-2/2 GT 304
7 13:50-14:35 matematyka UP 304 pr.urz.sy.mt-1/2 SY 209
Ekspl. środk-2/2 GT 304
j.niemiecki RO 304 matematyka UP 304 matematyka UP 304
8 14:40-15:25   pr.urz.sy.mt-1/2 SY 209
pkm-2/2 RB 220
    kon.mech-I-1/2 RB 219
Obowiązuje od: 28 września 2020 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-10-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum